sluh, muzikalni značenje

sluh, muzikalni, različito razvijena sposobnost pojedinca da razlikuje i određuje značajke tonova (visinu, jakost, boju, trajanje); apsolutni sluh, urođena sposobnost raspoznavanja apsolutne visine tonova izvan određene glazb. cjeline; relativni sluh, sposobnost razlikovanja tonova razvijena glazb. odgojem.