slojevito značenje

slojevito ili laminarno strujanje, fiz način strujanja tekućina (kapljevina i plinova) pri kojemu se čestice giblju po paralelnim stazama (putanjama), pa se slojevi tekućine ne miješaju. supr vrtložno strujanje.