slogovno pismo značenje

slogovno pismo, fonetsko pismo koje bilježi slogove a ne pojedine glasove; stara takva pisma (npr. klinovo i hijeroglifsko) redovito su kombinirana s ideogramima. Primjer je za s. p. jap. kana (katakana i hiragana), ali također devanagari i njemu srodna pisma.