Slobodni teritorij Trsta značenje

Slobodni teritorij Trsta (akr. STT), područje grada Trsta s okolicom i SZ dijela Istre, stvoren na temelju zaključaka Mirovne konferencije u Parizu 1946. i sankcioniran Mirovnim ugovorom s Italijom 1947. Bio je podijeljen na zonu A (uključujući Trst), koja se nalazila pod angloam. voj. upravom, i zonu B, pod jugosl. voj. upravom. Kada su Zapadne sile donijele jednostranu odluku da STT prepuste Italiji, Jugoslavija se tome oduprla. Spor je riješen Londonskim sporazumom 5. 10. 1954., kojim su Trst i veći dio zone A pripali Italiji, a zona B i manja područja zone A Hrvatskoj i Sloveniji.