Šleska značenje

Šleska (Šlezija), pov. pokrajina u porječju gornje i sr. Odre. Za seobe naroda naseljena Slavenima, od 990. u vlasti polj. Pjastovića, od 1163. njihove pobočne linije. Poslije razdijeljena na manje kneževine, koje su u 14. st. došle pod češ. suverenitet, a od 1526. u vlasti su Habsburgovaca. Nakon šleskih ratova (između Pruske i Austrije) 1740–63., najveći dio Š. pripao je Pruskoj, dok je Austriji ostao J dio Gornje Š. Po završetku I. svj. r. (nakon triju ustanaka i plebiscita, 1919–21) Poljskoj je Njemačka vratila dio Gornje Š., dok su Austrijsku Š. podijelile Čehoslovačka i Poljska. 1938. ušle su polj. snage u češku Š., a 1939., nakon invazije Poljske, cijelu Š. okupirali su Nijemci. Nakon II. svj. r. uspostavljena je poljsko-češ. granica utvrđena nakon I. svj. r., dok je glavnina Š. priključena Poljskoj (Gornja i Donja Šleska – Górny i Dolny Śląsk).