slavina značenje

slavina (pipac), strojni element za zatvaranje, otvaranje i regulaciju protjecanja plinova, para ili kapljevina bez promjene smjera strujanja.