slavenski jezici značenje

slavenski jezici, grana indoeur. jezične porodice; najbliži su baltičkim jezicima, s kojima se kadšto povezuju u baltičko-slav. skupinu. Njima govori 260 do 400 mil. ljudi. Dijele se na južnoslavenske: bugarski, makedonski, srpski, slovenski i hrvatski te izumrli staroslavenski; istočnoslavenske: ruski, ukrajinski i bjeloruski; zapadnoslavenske: češki, slovački, lužički (lužičkosrpski; gornjolužički i donjolužički) te poljski koji zajedno s kašupskim, slovinskim i izumrlim polapskim tvori zasebnu (lehitsku) podskupinu.