Slankamen značenje

Slankamen (Stari i Novi S.), dva stara hrv. naselja na desnoj obali Dunava u I Srijemu nasuprot ušću Tise, Vojvodina, Srbija. Stari S. o. 800 st., Novi S. o. 4000 st. Nakon 1991. većina Hrvata protjerana. – Rimski Acumincum; 1521–1691. pod Turcima.