slama značenje

slama, osušene stabljike i listovi žitarica i mahunarki nakon vršidbe; upotrebljava se kao krma ili stelja.