sladila značenje

sladila, sredstva za zaslađivanje; prirodna su s. npr.: ugljikohidrati ili šećeri (saharoza, laktoza, maltoza), a sintetička: saharin, natrijev ciklamat; sintetička se s. koriste da bi se izbjeglo povećanje kalorične vrijednosti hrane koju daju šećeri.