slad značenje

slad, proizvod dobiven klijanjem ječma pri čemu se škrob pretvara u dekstrin i maltozu; služi u proizvodnji piva.