Škurla-Ilijić značenje

Škurla-Ilijić, Verka (1891–1971), hrv. književnica; pisala drame i prozu iz bosanskoga i dalmatinskoga života.