skupština značenje

skupština, skup većega broja ljudi; predstavničko tijelo što ga tvore birani ili delegirani zastupnici (usp. parlament, sabor).