skriptorij značenje

skriptorij (lat.), pisarska radionica u srednjovj. samostanima; prvi je osnovao u 6. st. Kasidor u samostanu Vivarium.