škripac značenje

škripac (karakuš), specifična bolest konja, a ponekad i goveda, s kroničnim promjenama na skočnom zglobu; očituje se šepavošću i stvaranjem egzostoza; nastaje zbog nepravilna hoda ili stava nogu, pa je dio zgloba opterećen preko fizioloških granica.