Skok značenje

Skok, Petar (1881–1956), hrv. lingvist, romanist; istraživao različita područja balkanske lingvistike i vulgarnoga latiniteta, rom. jezike, hrv. toponomastiku i dr. Etimologijski rječnik hrvatskog ili srpskoga jezika; Slavenstvo i romanstvo na Jadranskim otocima; Osnovi romanske lingvistike (I–III); O balkanskom latinitetu.