Škofja Loka značenje

Škofja Loka, grad u SZ Sloveniji; 12 400 st. Spominje se u 10. st. Kapucinski samostan s knjižnicom (osn. 1707).