skarabej značenje

skarabej (grč.). 1. »Sveti« staroegip. pečatnjaci u obliku kukca skarabeja; upotrebljavali su se kao amuleti. 2. zool → kotrljan.