sjecište značenje

sjecište, mjesto u kojem se sijeku dvije ili više geometrijskih tvorevina, npr. zajednička točka dviju linija, zajednički pravac dviju ravnina.