situla značenje

situla (lat.), arheol konična metalna vjedrica, često figuralno ukrašena; osobito česta na etrursko-venetskom i istočnoalpskom području.