sistematika značenje

sistematika (grč. preko franc.) (taksonomija), znanost o zakonima i načelima razvrstavanja. biol grana biologije koja na temelju formalne sličnosti i rezultata poredbene anatomije, embriologije, biokemije, paleontologije i dr. znanosti klasificira i imenuje živuće i fosilne organizme nastojeći otkriti skup načela živih bića. Osnovna je sistematska jedinica → vrsta, a glavne su više kategorije: rod, porodica, red, razred, odjeljak (stablo) i carstvo. Niže sistematske jedinice od vrste jesu podvrsta, rasa i varijetet (odlika). Postoji još i niz dopunskih kategorija.