šiška značenje

šiška, okruglasta tvorevina na biljnim organima uzrokovana nametnicima (insekti, gljive). Šiške na hrastovu lišću bogate su taninom; služe kao štavilo, za bojenje i u medicini.