Široki Brijeg značenje

Široki Brijeg (pr. Lištica), naselje u Hercegovini nedaleko Mostara, BiH; 4927 st. Prehrambena i duhanska industrija. Arheol. nalazi (gradina, nekropola stećaka). Franjevački samostan (1846) unutar kojega se nalaze knjižnica, riznica, arhiv i franjevačka galerija.