sirište značenje

sirište, dio želuca preživača iz kojega se dobiva → sirilo.