sir značenje

sir (engl.). 1. Gospodin; uljudan oblik obraćanja odraslom muškarcu kada se ne navodi njegovo ime i prezime; usp. mister. 2. (Sir) u Velikoj Britaniji, plemićki naslov; stavlja se uvijek ispred imena (Sir Stafford Cripps ili Sir Stafford).