sinopsis značenje

sinopsis (grč.). 1. Ukupan pogled, pogled na cjelinu; sintetički ili shematski prikaz neke materije, nekoga predmeta. 2. film kratak sadržaj, nacrt razvoja radnje, često napravljen i radi reklame. 3. Kratak sadržaj ili sažetak koji prethodi znanstvenoj raspravi i sl.