Sinn Fein značenje

Sinn Fein (irski: mi sami), irska nacionalna stranka osn. 1905 (osnivač A. Griffith) s programom nac. oslobođenja i uspostave demokracije. Potaknula dublinski ustanak 1916. Pod vodstvom E. De Valere 1919. jednostrano proglasila ustav i osnivanje Slobodne i republikanske države Irske te formirala privremenu vladu i organizirala vojsku (→ IRA). Jedna od vodećih stranaka sjevernoirskih katolika.