sinkronizacija značenje

sinkronizacija (grč.). 1. el vremensko usklađivanje dvaju ili više strojeva, uređaja ili sustava. 2. film tonsko presnimavanje, zamjena dijalogâ zvučnoga filma na jednom jeziku onima na drugom; naknadno umetanje šumova, govora ili glazbe u nijemi film.