sinkroni prijenos značenje

sinkroni prijenos, prijenos mehan. pomaka (signala) kojim se ostvaruje istodobno (sinkrono) i istoznačno pomicanje pokretnoga dijela (npr. osovine) dviju ili više radi toga izvedenih sprava koje međusobno nisu mehanički povezane. Prijenos podataka ostvaruje se žičnim ili bežičnim vezama. Osnovna je namjena sinkronoga prijenosa prijenos podataka o položaju, pa se os. primjenjuje u mjernoj i regulacijskoj tehnici.