Singspiel značenje

Singspiel (njem.), scensko djelo s govorenim dijalozima i glazb. točkama; blizak engl. baladnoj operi i franc. komičnoj operi; razvio se u Njemačkoj o. 1700; W. A. Mozart neke je svoje opere (Bastien i Bastienne; Otmica iz Seraja) nazvao Singspielima. U vrijeme romantizma S. je utjecao na razvoj njem. nac. opere (C. M. von Webern).