Singapur značenje

Singapur, država na J Malajskoga poluotoka; 693 km2, 4 017 733 st. Sastoji se od otoka Singapore na kojem je istoimeni gl. grad i od okolnih otočića. Otok je s malajskim kopnom spojen nasipom (želj. pruga i cesta). Klima tropska (vruća i vlažna). Pučanstvo: Kinezi (77%), Malajci i Indonežani (14%), Indijci i Pakistanci (8%) i dr. Službeni jezici: kineski, malajski, tamilski, engleski. Sveuč. Uzgaja se kaučukovac, kokosova palma, batate, manioka, duhan, ananas; stočarstvo; razvijeno ribarstvo. Talionice kositra; rafinerije nafte (ubraja se u vodeće prerađivače nafte u svijetu); brodogradnja; metalna, tekst., elektronička ind., proizvodnja kaučuka, prehr., kem., farmaceutska ind. Jurong, satelitski grad Singaporea, središte je ind. područja. Bankarstvo. Turizam. Luka Singapore raskrsnica je svjetskih pomor. putova. Međunar. zračne luke Paya Lebar, Changi. – pov Naseljen od 11. st. Od 1819. faktorija brit. Istočnoindij. kompanije; od 1826. spojen s Penangom i Malaccom; od 1867. brit. krunska kolonija. Između I. i II. svj. rata brit. pomor.-zračna baza; pod jap. okupacijom 1942–45; potom ponovno britanski. 1959. autonomna država u sastavu Commonwealtha; 1963. proglašena je neovisnost; iste godine S. postaje članom Malezijske Federacije iz koje istupa 1965. Od 1959. na vlasti je Stranka narodne akcije (PAP). Iz njezinih redova premijeri su bili K. Y. Lee (1959–90) i Goh Chok Tong (1990–2004). Lee Hsien Loong (PAP) premijer je od 2004.