Singapore značenje

Singapore, gl. grad republike Singapur; smješten na J istoimenoga otoka; uže središte 754 524 st., a šire područje o. 3 263 209 st. Najvažnija pomor. i zračna luka te trg. središte JI Azije. Sveuč.; akvarij, botanički vrt. Brodogradnja, metalna, prehr., drvna industrija. – Stari Tumasik; pod indij. imenom S. (Lavlja vrata) razvio se kao trg. luka u 11–15. st.