singalski značenje

singalski ili sinhalski jezik, indoeur. jezik indoiranske grane novoindij. (indoarijskog) ogranka; o. 12,8 mil. govornika u sr. i JZ dijelu Šri Lanke; od 1956. službeni jezik (uz tamilski na SI).