Sinclair značenje

Sinclair, Upton Beall (1878–1968), am. književnik; pisao romane, eseje i drame; utjecao na ljevičarsku književnost između I. i II. svj. rata. Džungla; Petrolej; Kralj Ford.