Sinatra značenje

Sinatra, Frank (pr. ime Francis Albert S.) (1915–98), am. film. glumac i pjevač, bariton, tal. podrijetla; izvođač balada i songova (Stranci u noći; Tri novčića u fontani); nastupao u musicalima J. L. Mankiewicza, G. Sidneya, potom dramski film. glumac (za sporednu ulogu u filmu F. Zinnemanna Odavde do vječnosti dobio nagradu Oscar).