sinapsija značenje

sinapsija (grč.), u terminologiji E. Benvenistea, značenjska jedinica sastavljena od više leksičkih monema (npr. pisaći stroj, konjski rep, starofrancuski).