Sinaj značenje

Sinaj, poluotok između Sredozemnoga i Crvenoga mora; o. 60 000 km2. Spaja afr. i az. kopno; pripada Egiptu. Pustinja na S, visoravan u središtu, Sinajsko gorje (Katherina, 2640 m) na J. Ležišta nafte, ruda mangana i urana. – pov Sa S. je stari Egipat dobivao tirkiz i bakar. Prema Bibliji, na S. su Izraelci, povlačeći se u ← 13. st. iz Egipta u Palestinu, primili od Mojsija Deset zapovijedi božjih (dekalog). Pod vlašću Rima od 1. st., Arapa od 7. st., Turaka od 1517., Egipta od 1805. Nakon arap.-izr. rata 1967., pod izr. okupacijom. 1982. ponovno pod vlašću Egipta (na temelju egip.-izr. sporazuma iz 1979).