simptomatologija značenje

simptomatologija (grč.), grana medicine koja proučava simptome bolesti.