Simović značenje

Simović, Dušan (1882–1962), srp. general i političar; 27. 3. 1941. drž. udarom srušio vladu CvetkovićMaček; za Travanjskoga rata emigrirao s Petrom II., zatim je do 1942. na čelu izbjegličke vlade; 1944. izjasnio se za sporazum TitoŠubašić i 1945. vratio se u Jugoslaviju.