Šimić značenje

Šimić, Stanislav (1904–60), hrv. književni kritičar; polazi od jezika kao temelja knjiž. djela; nastavljač tradicije F. Kurelca i A. Starčevića. Krleža kao kritik; Dalekozor duha; Čitanka za sve društvene razrede; Jezik i pjesnik; Pjev i gnjev.