Simeon značenje

Simeon, Rikard (1912–77), hrv. književnik i lingvist (rusist). Roman Jamari; Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva.