simbioza značenje

simbioza (grč.), trajna ili povremena zajednica dvaju organizama različitih vrsta od koje oba člana imaju koristi; može biti: između dviju biljaka (alga+gljiva = lišaj); između biljke i životinje (npr. mirmekofilija) i između dviju životinja (npr. mravi i ušenci).