Sikkim značenje

Sikkim, sav. država u području Himalaje, SI Indija; 7096 km2, 540 493 st. Ratarstvo (kardamon, čaj); stočarstvo. Ležišta ruda bakra, olova, cinka, željeza, grafita, ugljena. Proizvodnja sagova. Gl. grad Gangtok. – pov Od 1890. pod vlašću Ujedinjenoga Kraljevstva, od 1950. indij. protektorat; 1975. ukinuta monarhija, proglašena republika i potom priključena Indiji kao 22. članica Indij. saveza.