Sikion značenje

Sikion, ant. grad.html'>grad.kraj Korinta; u ← 6. st. istaknuto umj. središte (proizvodnja keramike, Polikletova kiparska škola). Ostaci grad. zidina, teatra, stadiona, rim. terma i dr.