Sikhi značenje

Sikhi (hindski: učenici), indij. monoteistička sljedba (u kojoj se miješaju hinduizam, utjecaj islama, antikastinski pokret); osnivač joj je Nanak (1469–1538); ujedinjeni pod Ranjit Singhom (»Lav od Punjaba«, 1780–1839); imali su neovisnu državu, koju su srušili Englezi (1845–49).