Sihote Alin značenje

Sihote Alin, planinski masiv na krajnjem I dijelu Rusije; vis. 2077 m. Ležišta olova, cinka i kositra.