signatura značenje

signatura (lat.). 1. Znak, oznaka, obilježje, biljeg, pečat. 2. Oznaka kojom se obilježava smještaj pojedine knjige u knjižnici. 3. Potpis, os. potpis umjetnika na lik. djelima.