Sieyès značenje

Sieyès, Emmanuel Joseph (zvan Abbé Sieyès) (1748–1836), franc. političar; uoči revolucije 1789. objavio glasoviti pamflet Što je treći stalež?; član Konventa, Komiteta javnoga spasa, predsj. Direktorija 1799; sudjelovao u pripremanju državnoga udara 18. brumairea; s N. Bonaparteom jedan od triju konzula; nakon restauracije monarhije emigrirao.