Sierra Madre del Sur značenje

Sierra madre del Sur, planinski lanac u J Meksiku; najviši vrh 3703 m. Ležišta ruda željeza, olova, srebra i zlata.