Siena značenje

Siena, upravno središte istoimene pokrajine, sr. Italija; 52 625 st. Sveuč. (osn. u 13. st.), katedrala iz 12–14. st., crkva sv. Franje iz 14–15. st., Palazzo Pubblico iz 13–14. st. Drvna i kem. ind., trgovina vinom; turizam. – Etrursko naselje; rim. kolonija; samostalna komuna (12–16. st.); 1559. definitivno pripala Toskani.